»  Autentificare
Persoană
v
Nume
Parola
Autentificare
»  DEMONSTRAŢIE
Site-ul Atlas poate fi vizitat în mod demonstrativ folosind:
    Nume: webdemo
    Parola: atlas

In conformitate cu hotararea de Guvern nr. 181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanta nr. 24/2002 privind incasarea impozitelor si taxelor locale prin mijloace electronice de plata, folosirea sistemului se poate face in baza unei parole de acces pe care o puteti obtine dupa completarea, listarea si depunerea electronica a formularului de inregistrare si copie dupa C.I./B.I. (persoane fizice) sau copie dupa Certificatul de inregistrare, copie dupa C.I./B.I. si imputernicire (persoane juridice), la Primaria comunei Peciu Nou.
In urma obtinerii parolei, aveti acces la o serie de informatii cu caracter personal: vizualizare patrimoniu, a platilor efectuate, a sumelor de plata.

NOTA:

 1. Adresa de email din cerere trebuie sa fie valida pentru transmiterea prin posta electronica a datelor de acces (user si parola)
 2. Cererea semnata si datata, impreuna cu actul de identitate si CUI-ul, CIF-ul... in format PDF sau JPEG, daca este cazul, se transmit prin posta electronica pe adresa contact@primariapeciunou.ro
 3. Ordinea de descarcare a platilor, in conformitate cu Legea 207/2015 - Cod de procedura fiscala, sunt cu prioritate amenzile, urmate de debite restante in ordinea vechimii, accesorii aferente in ordinea vechimii si ulterior debite cu termene de plata, viitoare.
 4. Datele necesare pentru plata impozitelor si taxelor locale cu ordin de plata:
  • Beneficiar - PRIMARIA PECIU NOU
  • Banca - TREZORERIA TIMISOARA
  • Cod fiscal Primarie - 4358207
  • Cont IBAN - pentru fiecare impozit sunt afisate conturile in Sistemul informatic Atlas

A T L A S™ Copyright © 1992 - 2020 Advanced Technology Systems