»  Autentificare
Persoană
v
Nume
Parola
  Ati uitat parola?
Cod de control
Captcha image
Generare cod nou
Autentificare
»  DEMONSTRAŢIE
Site-ul Atlas poate fi vizitat în mod demonstrativ folosind:
    Nume: webdemo
    Parola: atlas


In conformitate cu hotararea de Guvern nr. 181/2002 privind Normele de aplicare pentru Ordonanta nr. 24/2002 privind incasarea impozitelor si taxelor locale prin mijloace electronice de plata, folosirea sistemului se poate face in baza unei parole de acces pe care o puteti obtine dupa completarea, listarea si depunerea formularului de inregistrare si copie dupa C.I./B.I./N.I.F. (persoane fizice) sau copie dupa Certificatul de inregistrare, copie dupa C.I./B.I. imputernicit si imputernicire in original (persoane juridice), la Registratura Primariei comunei Peciu Nou.
In urma obtinerii parolei, aveti acces la o serie de informatii cu caracter personal: vizualizare patrimoniu, a platilor efectuate, a sumelor de plata, a documentelor administrativ fiscale emise.

NOTA:

 1. Adresa de email din cerere trebuie sa fie valida pentru transmiterea prin posta electronica a datelor de acces (user si parola)
 2. Cererea semnata si datata, impreuna cu actul de identitate/N.I.F. (persoane fizice) si C.U.I./C.I.F., imputernicire + C.I. imputernicit (persoane juridice)
 3. Ordinea de descarcare a platilor, in conformitate cu Legea 207/2015 - Cod de procedura fiscala, sunt cu prioritate amenzile, urmate de debite restante in ordinea vechimii, accesorii aferente in ordinea vechimii si ulterior debite cu termene de plata, viitoare.
 4. Datele necesare pentru plata impozitelor si taxelor locale cu ordin de plata:
  • Beneficiar - PRIMARIA PECIU NOU
  • Banca - TREZORERIA TIMISOARA
  • Cod fiscal Primarie - 4358207
  • Cont IBAN - pentru fiecare impozit sunt afisate conturile in Sistemul informatic Atlas
  • Numele Prenumele si Codul numeric personal al persoanei pentru care se efectueaza plata

Incepand cu 1 ianuarie 2016, conform art. 165 alin. 2 din Noul Cod de Procedura Fiscala
"se sting cu prioritate amenzile contraventionale individualizate în titluri executorii,
în ordinea vechimii, chiar dacã debitorul indicã un alt tip de obligatie fiscala".

A T L A S™ Copyright © 1992 - 2024 Advanced Technology Systems