d) Transparenţă decizională – proiecte de acte administrative cu caracter normativ